Ireland

2013 Program Dates

Depart U.S. September 1
Arrive in Dublin September 2
On-site Orientation September 2 - 8
First Day of Classes September 9

Break/Reading Week

DBS: November 11 - 15

UCD: December 2 - 6
Last Day of Classes

DBS: December 13

UCD: November 29
Final Exams

DBS: December 16 - 20

UCD: December 9 - 20
Depart Dublin December 21
Arrive in U.S. December 21

 

The N.U.in Ireland Experience


See more Digital Storytelling videos!